Detektor opustenia objektu

Unikátna kamera a komunikačná brána s funkciou rozpoznania tváre je určená pre monitorovanie v odchodovom priestore. Do webovej aplikácie nahrajte fotky klientov. Kamera rozpozná podobnosť a v prípade zhody vyvolá poplach s menom osoby do aplikácie personálu.

  • Jednoduché umiestnenie, nad vchody/východy z budovy
  • Ochrana súkromia zaistená, nezáznamové zariadenie
  • Jednoduchá administratíva

Kamera rozpozná tvár osoby a upozorní na jej odchod

Ďalšie zariadenia