Evidencia starostlivosti

Rýchle a jednoduché zaznamenávanie starostlivosti

Mobilná aplikácia spolu s NFC čipmi umožňujú evidovať vykonanú starostlivosť. Nie je potrebné využívať čítačky alebo ďalšie zariadenie naviac. Celý proces je rýchly a jednoduchý. Personál nemusí tráviť zbytočný čas dopisovaním starostlivosti, ale môže sa venovať klientom.

Stačí mobilným terminálom načítať čip a vybrať plánované úkony

Ako to funguje

UMIESTNENIE ČIPU

U klienta jednoducho nalepíte NFC čip

NASTAVENIE STAROSTLIVOSTI

Vo webovej aplikácii priradíte klientovi čip a nastavíte úkony starostlivosti

NAČÍTANIE ČIPU

Ošetrovateľ načíta mobilným terminálom čip a zobrazí sa ponuka úkonov pre konkrétneho klienta

Ďalšie funkcie, ktoré HelpLivi ponúka

Privolanie
pomoci

Tiesňové tlačidlá podľa potrieb klienta pre použitie vnútri aj vonku

Automatická
detekcia rizík

Upozornenie na odchody dezorientovaných osôb, na požiar, únik vody a ďalšie

Pomôcky
pre efektívnu starostlivosť

Plánovanie udalostí, vkladanie poznámok, komunikácia zamestnancov cez chat

Zaujal vás HelpLivi?

Dejte nám vedieť. Prídeme k vám, všetko predvedieme, premeriame a spoločne navrhneme riešenie priamo pre vás.