Detektor úniku vody

Detektor reaguje na prítomnosť vody a predchádza škodám. Akonáhle sa jeho kontaktné body dostanú do styku s vodou, spustí sa poplach.

  • Bezdrôtový, jednoduché umiestnenie
  • Skoré varovanie pri úniku vody
  • Posiela upozornenia do aplikácie personálu

Buďte včas informovaní o úniku vody, predídete haváriám a škodám

Ďalšie zariadenia