NFC čipy

Čipy slúžia na evidenciu sociálnych úkonov personálu. Načítaním čipu mobilným terminálom sa v aplikácii zobrazí ponuka úkonov, ktoré majú byť u klienta vykonávané.

  • Jednoduché umiestnenie nalepením
  • Rýchla a jednoduchá evidencia starostlivosti priamo u klienta
  • Načítanie mobilným terminálom/telefónom

Jednoduchá evidencia úkonov priamo u klienta

Ďalšie zariadenia