Domov so zvláštnym režimom

Pomoc, keď akurát nie je nikto nablízku

Váš personál sa pri práci často ocitne v krízovej situácii, kedy si potrebuje privolať na pomoc iného kolegu. To isté platí pre vašich klientov, ktorí sú schopní ovládať tiesňové tlačidlá a privolajú si tak pomoc ošetrovateľov v prípade núdze. V oboch prípadoch musí byť váš personál schopní rýchlo zasiahnuť. O poplachu potrebujú vedieť nie len na sesterni, ale všade, kde sa pohybuje.

Pokiaľ niektorí vaši klienti so stratou orientácie nevedomky odchádzajú z domova, musíte na to byť upozornení, aby ste ich potom nemuseli hľadať.

Zaistite komfort pre váš personál aj pre klientov

Privolanie pomoci

Tiesňové tlačidlá v rôznych variantoch umožnia privolať si pomoc vášmu personálu aj vašim klientom. Využiť môžete rôzne druhy prenosných aj fixných tlačidiel, ktoré fungujú nie len vo vnútri budovy, ale aj v blízkom areáli (napr. na záhrade).
Personál môže vďaka bezpečnostnej mobilnej aplikácii vybavovať poplachy, kdekoľvek sa práve pohybuje. V aplikácii vidí všetky potrebné informácie k tomu, aby mohol rýchlo a správne zaistiť pomoc.

Zabezpečenie budovy

Do systému môžete pripojiť aj detektory požiaru a úniku vody. V prípade poplachu pošle okamžite informáciu do mobilnej aplikácie povolaných osôb.

Monitorovanie opustenia objektu

S HelpLivi môžete mať prehľad o tom, pokiaľ z domova odchádza klient, ktorý je dezorientovaný alebo trpí demenciou. Špeciálna kamera s funkciou detekcie tváre rozpozná, pokiaľ sa bude snažiť odísť, a odošle o tom informáciu do systému HelpLivi. V mobilnej aplikácii sa vyvolá poplach a personál tak ihneď bude vedieť, kto a ktorým východom odchádza.

Správa a evidencia

Celý systém jednoducho nainštalujete a nastavíte vo webovej aplikácii. Akúkoľvek ďalšiu zmenu a prispôsobenie vykonáte za pár minút. Vo webovej aplikácii nájdete ďalej kompletné prehľady o všetkom, čo sa dialo - o privolaní pomoci tlačidlami aj o činnostiach personálu zaznamenaných pomocou NFC čipov. Tieto záznamy vám môžu slúžiť ako podklady pre kontrolu a evidenciu činností.

Jednoduché a dostupné riešenie

Vyberte pre váš domov a klientov tiesňové tlačidlá, detektory a NFC čipy podľa konkrétnych potrieb. Vybavte váš personál bezpečnostnou mobilnou aplikáciou. A potom už stačí len celý systém jednoducho nainštalovať a spravovať vo webovej aplikácii.

Produkty helplivi

Zaujalo vás HelpLivi?

Dajte nám vedieť. Prídeme k vám, všetko predvedieme, premeriame a spoločne navrhneme riešenie priamo pre vás.

Chcete sa dozvedieť viac?

Vizualizace HelpLivi